-
SN2-2: Kỹ năng giải quyết công việc
Các khóa học kĩ năng xử lý công việc đạt hiệu quả
| |
0
|
0
|
54
Chi phí: Liên hệ
 -
SN2-4: Chuyển đổi số Doanh nghiệp
Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của thời đại và là chìa khóa để doanh nghiệp thành công trong tương lai.
| |
0
|
0
|
51
Chi phí: Liên hệ
 -
SN2-1: Quản trị Doanh nghiệp Chuyên nghiệp
Thông tin cơ bản các môn học trong khóa học
| |
0
|
0
|
59
Chi phí: Liên hệ
 -
SN2-3: Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Thông tin các khóa học phát triển văn hóa doanh nghiệp
| |
0
|
0
|
43
Chi phí: Liên hệ
 -
SN1-3: Tư duy khởi nghiệp
Kiến thức cần biết để khởi nghiệp thành công
| |
0
|
0
|
58
Chi phí: Liên hệ
 -
SN3-1: Kỹ năng mềm cho người lãnh đạo
Kỹ năng thấu hiểu, chia sẻ với nhân viên
| |
0
|
0
|
69
Chi phí: Liên hệ
 -
SN3-2: Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đỉnh cao
Khóa học mang đến kiến thức người lãnh đạo cần phải có
| |
0
|
0
|
82
Chi phí: Liên hệ
 -
SN3-3: Kỹ năng tổ chức và thực hiện điều hành
Làm thế nào để trở thành người lãnh đạo giỏi
| |
0
|
0
|
54
Chi phí: Liên hệ