Lời Ngỏ

Lời Ngỏ

Giới thiệu
Ban Chấp Hành
Ban Chấp Hành 1
Giới thiệu thành viên chính thức của Ban chấp hành CLB Doanh nhân Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh
Ace - NetID | 07/04/2024 19:29
Quy Chế Tài Chính
Quy Chế Tài Chính 1
Quy chế này áp dụng để mô tả chi tiết hoạt động thuchi của CLB doanh nhân Phú Yên tại TP HCM
Ace - NetID | 07/04/2024 17:54
Lời Ngỏ
Lời Ngỏ 1
Vài lời ngỏ tâm tình của những người con Doanh nhân Phú Yên
Ace - NetID | 07/04/2024 17:41
Phương Hướng Hoạt Động
Phương Hướng Hoạt Động 1
Phương hướng nội dung biện pháp hoạt động của CLB DNPY tại TP HCM năm 2016
Ace - NetID | 07/04/2024 17:07
Điều Lệ
Điều Lệ 1
Câu lạc bộ doanh nhân Phú Yên tại Tp Hồ Chí Minh DNPY là một tổ chức phi chính phủ của các Doanh nhân các nhà quản lý doanh nghiệp quê Phú Yên đang sống làm việc tại Tp Hồ Chí Minh
Ace - NetID | 07/04/2024 17:04
Về Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Phú Yên
Về Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Phú Yên 1
Giới thiệu hình thành phát triển Câu lạc bộ
Ace - NetID | 05/04/2024 15:03