Bass Và Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL)
Bass Và Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL) 1
Xác định giá trị và niềm tin bạn cần thể hiện để được nhận diện là nhà lãnh đạo chuyển đổi.
Long Trinh Hoang | 21 ngày |
Thuyết Lãnh Đạo Trao Đổi Của James MacGregor Burns
Thuyết Lãnh Đạo Trao Đổi Của James MacGregor Burns 1
Giới thiệu tóm lược Thuyết lãnh đạo trao đổi của Burns
Mạnh Tuấn | 25 ngày |
Thuyết Trao Đổi Thành Viên - Lãnh Đạo (LMX)
Thuyết Trao Đổi Thành Viên - Lãnh Đạo (LMX) 1
Mô tả người lãnh đạo làm vừa gợi ý cho họ một chiến lược để hành động.
Long Trinh Hoang | 27 ngày |
Thuyết Lãnh Đạo Tình Huống Của Hersey Và Blanchard (Được Phong Vương)
Thuyết Lãnh Đạo Tình Huống Của Hersey Và Blanchard (Được Phong Vương) 1
Lý thuyết lãnh đạo theo tình huống nổi tiếng
Minh Khương | 27 ngày |
Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi Của Burn (Transformational Leaderrship - TL)
Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi Của Burn (Transformational Leaderrship - TL) 1
Thuyết được sử dụng như là một phương tiện để đem lại sự hào hứng cho nhân viên
Mạnh Tuấn | 29 ngày |
Sơ Đồ Lãnh Đạo Blake And Mouton
Sơ Đồ Lãnh Đạo Blake And Mouton 1
Được xây dựng dựa trên thuyết phong cách căn bản và đưa ra sơ đồ Lãnh đạo.
Long Trinh Hoang | 19/04/2024 23:09 |
Thuyết quản lý bằng cách đi dạo quanh
Thuyết quản lý bằng cách đi dạo quanh 1
Management by walking about (MBWA)
Minh Khương | 19/04/2024 10:41 |
Nghiên Cứu Michigan Và Ohio - Thuyết Phong Cách Căn Bản 🏙
Nghiên Cứu Michigan Và Ohio - Thuyết Phong Cách Căn Bản 🏙 1
Sử dụng để nhận diện phong cách lãnh đạo mặc định của bạn - ví dụ bạn là một nhà lãnh đạo thiên về nhiệm vụ hay thiên về con người
Mạnh Tuấn | 19/04/2024 09:12 |
Lý Thuyết Đặc Điểm Về Lãnh Đạo
Lý Thuyết Đặc Điểm Về Lãnh Đạo 1
Lý thuyết cho quản lý và lãnh đạo
Minh Khương | 16/04/2024 10:44 |
Thuyết Tình Huống Bất Ngờ Fiedler
Thuyết Tình Huống Bất Ngờ Fiedler 1
Thuyết tình huống được Fliedler đánh giá để cải thiện tình
Phụng Huỳnh Phước | 16/04/2024 09:52 |
Lý Thuyết X Và Y Của Mcgregor Trong Quản Trị Doanh Nghiệp
Lý Thuyết X Và Y Của Mcgregor Trong Quản Trị Doanh Nghiệp 1
Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc Gregor là gì?
Minh Khương | 07/04/2024 16:09 |
Lý Thuyết Z Của William Ouchi Trong Quản Trị Nhân Sự
Lý Thuyết Z Của William Ouchi Trong Quản Trị Nhân Sự 1
Mô hình quản lý theo thuyết Z dành cho quản trị nhân sự
Minh Khương | 07/04/2024 16:08 |
Lý Thuyết Quản Trị Của Henri Fayol (Phần 2): Mối Quan Hệ Trong Công Việc
Minh Khương | 07/04/2024 16:08 |
Lý Thuyết Quản Trị Của Henri Fayol (Phần 1): Cấu Trúc & Kiểm Soát
Minh Khương | 07/04/2024 16:07 |
Mayo Và Những Thí Nghiệm Hawthorne
Mayo Và Những Thí Nghiệm Hawthorne 1
Thuyết của Mayo và ứng dụng hiện nay
Minh Khương | 07/04/2024 16:07 |
Drucker Nói Về Những Chức Năng Của Quản Lý
Drucker Nói Về Những Chức Năng Của Quản Lý 1
Drucker nói về những chức năng của quản lý
Mai Văn Lượng | 07/04/2024 16:06 |
7 Thói Quen Của Người Thành Đạt - Covey
7 Thói Quen Của Người Thành Đạt - Covey 1
Nhân viên có thể bám theo 7 thói quen này để làm việc
Mai Văn Lượng | 07/04/2024 16:06 |
Thuyết Quản Lý Của Peters Và Warterman
Thuyết Quản Lý Của Peters Và Warterman 1
Mô hình quản lý của Peters và Warterman
Mai Văn Lượng | 07/04/2024 16:05 |
Mười Nguyên Tắc Quản Lý Của Urwick
Mười Nguyên Tắc Quản Lý Của Urwick 1
Mười nguyên tắc quản lý của Urwick và phương pháp áp dụng
Mai Văn Lượng | 07/04/2024 16:04 |
Taylor Và Quản Lý Mang Tính Khoa Học
Taylor Và Quản Lý Mang Tính Khoa Học 1
Tìm hiểu thuyết Quản lý khoa học của Taylor
Mai Văn Lượng | 07/04/2024 16:04 |