Phương hướng hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG & BIỆN PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DNPY TẠI TP HCM NĂM 2016

A. Phần nội dung chính:

1. Công tác hội viên

2. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của hội viên

3. Kết nối các quan hệ và cơ hội kinh doanh cho hội viên

4. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của hội viên

5. Tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà

6. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện

7. Công tác thi đua khen thưởng

8. Công tác đảm bảo tài chính

9. Tổ chức các sự kiện định kỳ hàng năm

B. Phần nội dung chi tiết:

1. Công tác hội viên:

1.1. Tuyên truyền, vận động, kết nạp hội viên:

 • Tiếp cận các hội viên tiềm năng để truyền thông về hoạt động của CLB, giải thích, làm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên và mời DN tham gia CLB.
 • Thu thập đầy đủ thông tin, duy trì các kênh liên lạc một cách thường xuyên và thân thiện với tất cả các hội viên cũng như hội viên tiềm năng (ứng viên).
 • Tích cực mời các ứng viên tham gia các hoạt động, sự kiện do CLB tổ chức với thành phần mở rộng – như chương trình Cà phê Doanh nhân, Gala doanh nhân, gặp mặt đầu năm, v.v….
 • Tổng kết, thông tin kịp thời tới ứng viên (và hội viên) về các kết quả hoạt động mang tính tích cực của CLB  – gồm cả kết quả quyết toán các khoản thu/chi của các hoạt động hay sự kiện đã tổ chức.
 • Kiên trì vận động ứng viên để trở thành hội viên chính thức của CLB.
 • Nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục (gồm cả việc thu hội phí) để thực hiện việc kết nạp các ứng viên đáp ứng đủ các yêu cầu.
 • Các hoạt động trên đây được thực hiện thông qua tác nghiệp của Thư ký BCH, các TV BCH và tất cả các Hội viên.

1.2. Cập nhật thông tin hội viên (thông qua các phương tiện truyền thông của CLB và các tổ chức nằm trong hệ thống liên kết – như  điện thoại, viber, trang web, facebook, ..:)

 • Cập nhật các thông tin cơ bản về doanh nghiệp hội viên theo form thống nhất.
 • Thông tin về những sự kiện, thành tích (thậm chí cả những khó khăn) trong hoạt động mà hội viên muốn chia sẻ (gồm cả việc ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng qui mô hoạt động, đón nhận bằng khen, chứng nhận thành tích,…).
 • Thông tin về các khó khăn cần giúp đỡ.
 • Các thông tin quảng cáo của hội viên (nếu có).

1.3. Thiết lập kênh liên lạc thường xuyên, tổ chức giao lưu, thăm hỏi, động viên doanh nghiệp theo định kỳ hoặc theo sự kiện.

1.4. Kết nối các hoạt động vui chơi & giải trí, thể dục & thể thao, du lịch, dã ngoại.

1.5. Cập nhật, chia sẻ tin tức thời sự và các sự kiện, diễn biến về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao,… liên quan tới Tỉnh nhà.

2. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của hội viên.

2.1. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các DN hội viên thông qua các chương trình như Cà phê doanh nhân với chủ đề do các hội viên lựa chọn.

2.2. Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, trao đổi do các chuyên gia bên ngoài thực hiện.

2.3. Tìm kiếm và giới thiệu cho các hội viên tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện do các bên thứ 3 tổ chức mà CLB biết được thông qua các kênh khác nhau.

3.Kết nối các quan hệ và cơ hội kinh doanh cho hội viên.

(giữa các DN trong và ngoài CLB cũng như giữa DN và các cấp chính quyền, địa phương):

3.1. Giới thiệu, kết nối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội – bao gồm cả quan hệ với lãnh đạo chính quyền và các sở ban ngành tỉnh nhà.

3.2. Giới thiệu cơ hội kết nối kinh doanh & tiêu thụ sản phẩm – bao gồm cả các cơ hội kinh doanh tại tỉnh nhà.

3.3. Giới thiệu dự án và kết nối nhu cầu hợp tác đầu tư – bao gồm cả các DA của các DN hội viên.

3.4. Giới thiệu & tổ chức cho Hội viên tham gia (theo nhóm hoặc độc lập) các hội chợ, các sự kiện bán hàng, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

3.5. Giới thiệu cơ hội tiếp cận các nguồn lực phục vụ hoạt động của DN – gồm cả các nguồn lực từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

4. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của hội viên

(tới mạng lưới truyền thông được kết nối giữa CLB với các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cơ quan truyền thông khác)

4.1. Trên các kênh truyền thông (gồm cả các sự kiện) của CLB

4.2. Các kênh truyền thông (gồm cả các sự kiện) của Hội DN TP HCM và các CLB bạn và các đối tác liên kết khác

4.3. Chương trình hợp tác với Báo Phú yên

4.4. Các sự kiện của Tỉnh và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội thuộc tỉnh nhà

4.5. Các đối tác và kênh khác

4.6. Tố chức giới thiệu hình ảnh cá nhân / doanh nghiệp / sản phẩm tiêu biểu: Tiêu biểu trong tháng/ Quý/ Năm.

5. Tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà

5.1. Tham gia góp ý, xây dựng các chính sách, các định hướng phát triển kinh tế và các dự án lớn của tỉnh nhà

5.2. Tích cực tuyên truyền, quảng bá về các tiềm năng phát triển kinh tế đồng thời giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng để đầu tư vào các DA tại tỉnh nhà

5.3. Ưu tiên đào tạo, sử dụng lao động người Phú Yên

5.4. Quan tâm liên kết, hỗ trợ SXKD với các các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tổ chức SXKD tại Phú yên

5.5. Tích cực tuyên truyền và hưởng ứng các chương trình kinh tế xã hội thiết thực do Tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở ban ngành và các tổ chức kinh tế, xã hội tỉnh nhà kêu gọi

6. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện

6.1. Hỗ trợ bà con đồng hương và các hoạt động của hội đồng hương tại TP HCM

6.2. Thiết kế và thực hiện các chương trình khen thưởng, tài trợ cho sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong học tập

6.3. Tham gia chương trình “mùa hè xanh”

6.4. Tham gia các hoạt động thiện nguyện đối với các đối tượng chính sách và đồng bào quê hương gặp khó khăn – như các chương trình xây nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh cho người nghèo, quà Tết nhân dịp cuối năm, v.v…

6.5. Các hoạt động thiện nguyện khác

7. Công tác thi đua khen thưởng

7.1. Hoàn thiện tiêu chí, tổng kết, đánh giá để giới thiệu tới các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội để xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động SXKD tốt

7.2. Tổ chức khen thưởng và đề xuất các cấp chính quyền khen thưởng đối với các hội viên gương mẫu hoạt động và có những đóng góp thiết thực, hiệu quả đối với CLB cũng như đối với các hoạt động do CLB tổ chức.

8. Công tác đảm bảo tài chính

8.1. Thu phí hội viên thường niên:

Xem xét việc tăng phí hội viên ở mức hợp lý để vừa đảm bảo mục đích thu hút thêm nhiều hội viên tham gia – vừa có đủ nguồn kinh phí cơ bản cho hoạt động thường xuyên của CLB – nhưng có lưu ý tới điều kiện kinh tế của các hội viên khởi nghiệp hoặc đang gặp khó khăn trong sxkd

8.2. Thu phí các hoạt động và sự kiện

 • Đây cần được xem là nguồn thu quan trọng để đảm bảo (ít nhất thu đủ bù chi) cho việc tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ cho các hội viên trong nhu cầu giao lưu, kết nối quan hệ, tình cảm, nâng cao kinh nghiệm, hiểu biết và nắm bắt các cơ hội kinh doanh.
 • Thực hiện quyết toán chi tiết các khoản thu/chi của các hoạt động, sự kiện được tổ chức. Phần kết dư sẽ được bổ sung vào quĩ hoạt động của CLB

8.3. Thu phí kết nối tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ

8.4. Thu phí dịch vụ đầu tư:

Trao đổi với các cấp chính quyền về khả năng thiết kế, ban hành cơ chế cho phép CLB trực tiếp (hoặc thông qua DN do CLB thành lập hay chỉ định) thực hiện dịch vụ (có thu phí) để giới thiệu, kết nối, chuẩn bị đầu tư – nhằm rút ngắn thời gian và gia tăng hiệu quả trong việc kêu gọi, xúc tiến và thực hiện việc đầu tư vào các dự án tại Tỉnh nhà.

8.5. Thu phí quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ

8.6. Thu từ các nguồn tài trợ khác (từ các hội viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế, xã hội khác)

8.7. Tổ chức quản lý chi tiêu chặt chẽ, minh bạch, kịp thời

9. Sự kiện trong năm

9.1. Tân niên: Chung với hội đồng hương Phú Yên

9.2. Café DN hàng tháng: Giữa mỗi tháng

9.3. Mừng ngày 01/04 hàng năm: Giải phóng Phú Yên

9.4. Mừng ngày Doanh Nhân VN: 13/10

9.5. Tất niên

TM BAN CHẤP HÀNH CLB DOANH NHÂN PHÚ YÊN TẠI TP.HCM

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Xuân Nam

SỰ KIỆN – GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP