Lý Thuyết Quản Trị Của Henri Fayol (Phần 1): Cấu Trúc & Kiểm Soát

Lý Thuyết Quản Trị Của Henri Fayol (Phần 1): Cấu Trúc & Kiểm Soát

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Thuyết Nhu Cầu Đạt Được Và Thành Tựu Của McClelland
Thuyết Nhu Cầu Đạt Được Và Thành Tựu Của McClelland 1
Đạt được thành tựu quyền lực và sự gia nhập
Mai Văn Lượng | 20 ngày
Thuyết Lãnh Đạo Có Sức Hút Của House
Thuyết Lãnh Đạo Có Sức Hút Của House 1
Đặc điểm của người lãnh đạo có sức hút và người đi theo
Mai Văn Lượng | 21 ngày
Bass Và Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL)
Bass Và Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL) 1
Xác định giá trị và niềm tin bạn cần thể hiện để được nhận diện là nhà lãnh đạo chuyển đổi
Long Trinh Hoang | 21 ngày
Thuyết Về Sự Tồn Tại, Sự Liên Hệ Và Phát Triển (ERG) Của Alderfer
Thuyết Về Sự Tồn Tại, Sự Liên Hệ Và Phát Triển (ERG) Của Alderfer 1
Tìm hiểu về sự tồn tại sự liên hệ và phát triển có liên quan gì đến động cơ của con người
Thuyết Lãnh Đạo Trao Đổi Của James MacGregor Burns
Thuyết Lãnh Đạo Trao Đổi Của James MacGregor Burns 1
Giới thiệu tóm lược Thuyết lãnh đạo trao đổi của Burns
Mạnh Tuấn | 25 ngày
Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL) Của Bennis Và Nanus
Thuyết Lãnh Đạo Chuyển Đổi (TL) Của Bennis Và Nanus 1
Bốn chiến lược mà các nhà lãnh đạo nên sử dụng
Thuyết Trao Đổi Thành Viên - Lãnh Đạo (LMX)
Thuyết Trao Đổi Thành Viên - Lãnh Đạo (LMX) 1
Mô tả người lãnh đạo làm vừa gợi ý cho họ một chiến lược để hành động
Long Trinh Hoang | 27 ngày
Thuyết Lãnh Đạo Tình Huống Của Hersey Và Blanchard (Được Phong Vương)
Thuyết Lãnh Đạo Tình Huống Của Hersey Và Blanchard (Được Phong Vương) 1
Lý thuyết lãnh đạo theo tình huống nổi tiếng
Minh Khương | 27 ngày